Zakończenie loterii
Zakończenie loterii
Zakończenie loterii

100 000

nagroda główna

10 000 co miesiąc

1 000 co tydzień

Zakończenie loterii

Dla nowych podatników

20 000ZŁ20 000ZŁ
Hulajnoga elektrycznaHulajnoga elektryczna
SmartfonSmartfon
Irobot RoombaIrobot Roomba
Zegarek sportowyZegarek sportowy

Zgłoszenia i regulamin: www.lodz.pl/loteria
Start loterii: 1 marca 2022 roku

Zakończenie loterii

Kto może wziąć udział w loterii?

Każdy mieszkaniec Łodzi, który w zeznaniu podatkowym PIT za rok 2021 poda (wskaże) łódzki adres zamieszkania.

Nagroda specjalna

Każdy nowy mieszkaniec, który po raz pierwszy rozliczy się w Łodzi ma szansę na dodatkową nagrodę (o wartości) 20 000 zł oraz nagrody rzeczowe: hulajnogę elektryczną, iRobot Roomba, smartfon lub zegarek sportowy.

Jak wziąć udział w loterii?

  1. Podaj łódzki adres zamieszkania w zeznaniu PIT za 2021 roku,
  2. złóż PIT w łódzkim Urzędzie Skarbowym,
  3. zgłoś się do loterii:
    • online - wejdź na stronę www.lodz.pl/loteria i wypełnij formularz zgłoszeniowy
    • tradycyjnie - wypełnij formularz* i złóż go w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (pasaż Schillera).
      *formularz dostępny online lub ww. placówce

Termin loterii

1 marca - 9 maja 2022 roku

Pamiętaj

PIT możesz dostarczyć do Urzędu Skarbowego osobiście albo za pośrednictwem strony internetowej: podatki.gov.pl.
Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT, po zgłoszeniu do loterii zapamiętaj specjalny kod (dotyczy zgłoszeń elektronicznych), w przypadku wygranej bądź gotowy do przedstawienia deklaracji PIT za rok 2021, a w przypadku laureatów nagród specjalnych również za rok 2020.

Zakończenie loterii

Formularz zgłoszeniowy

Przyjmowanie zgłoszeń w loterii zostało zakończone.

Dziękujemy za udział w loterii.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych - czytaj więcej »

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: dane@grzegrzolka.com lub pisemnie na adres Administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia, przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji. Dane osobowe Uczestników Loterii podane w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Dane będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 mies. po jej zakończeniu, jako czas niezbędny do obsługi reklamacji lub do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika w celach informacyjno-marketingowych oraz statystycznych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@uml.lodz.pl. lub pisemnie na adres Administratora. Dane Uczestników Loterii podane w celach informacyjno-marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i podatkowi Administratora a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy), tj. dostawcy usług informatycznych, dział księgowo – finansowy, Prezydent Miasta Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi. Podane dane nie będą podlegać profilowaniu w oparciu o uzyskane dane. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy Uczestnik Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania jak też prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia swoich danych, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Loterii. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Data losowaniaNagrodaLaureatRezerwa 1Rezerwa 2
10.03.2022tygodniowaKrzysztof K.  - zweryfikowanoE08858VVuZg9E08648Rue5bg
17.03.2022tygodniowaKrzysztof S.  - zweryfikowanoE07684pXDFEZE0818974pzu7
24.03.2022tygodniowaBartosz J. - zweryfikowanoE07051b3EddJE06393XmSTN4
31.03.2022tygodniowaAlena T. - zweryfikowanoE06277xNsZXwE06043HmsFYa
07.04.2022tygodniowaPatryk H. - zweryfikowanoE05329UknKckE05421hfrk3h
07.04.2022miesięcznaCzesław P. - zweryfikowanoE08072hrNqbHE085422c5Fwz
14.04.2022tygodniowaPaula S. - zweryfikowanoE04409CXJNZjE03586Ah6Wua
21.04.2022tygodniowaBarbara S - zweryfikowanoE02056yUSCb2E02398chUcmJ
28.04.2022tygodniowaPiotr C. - zweryfikowanoP00183nN7kpnE01824daUXWR
05.05.2022tygodniowaKrzysztof S. - zweryfikowanoE27286xEb44CE00367yudc5R
05.05.2022miesięcznaMariusz R. - zweryfikowanoE05113esnEswE28373mreWRV
12.05.2022głównaSebastian Z. - zweryfikowanoE08747XQqZ9TE07369LPcCXk
12.05.2022specjalnaAndrii T. - zweryfikowano negatywniePatrycja K. - zweryfikowanoE15249XUe2SY
12.05.2022I-stopniaAnna W. - zweryfikowanoE15027TNHd7TE15483nCNCuQ
12.05.2022II-stopniaKatarzyna K.-K. - zweryfikowano negatywnieVladyslav C. - zweryfikowanoE155737pSNbn
12.05.2022III-stopniaMarta D. - zweryfikowanoE15157p3UWMXE14622FduXkc
12.05.2022IV-stopniaAndrzej C. - zweryfikowano negatywnieYana A. - zweryfikowano negatywnieKacper J. - zweryfikowano negatywnie